Тест Освестрі

Опитувальник Освестрі застосовується при хронічних і рецидивуючих болях в спині. Він заповнюється пацієнтом і дає можливість в балах оцінити вплив болю на самообслуговування, сон, суспільне життя, ходьбу, пересування в просторі, здатність піднімати тяжкості, які тривалий час стояти і сидіти. Опитувальник представлений 10 розділами, по 6 пунктів в кожному. Хворому пропонується відзначити в кожному розділі тільки один пункт, який найбільш точно відображає його стан на момент обстеження. Лікар в залежності від порядкового номера розділу (1,2,3,4,5,6) проставляє бали (0,1,2,3,4,5). Індекс відповідей (ODI) дорівнює сумі балів 10 відповідей, помноженій на 2:

ODI = (_____) x 2 = ____ %.

Максимальна кількість балів досягається 50, а максимальний індекс дорівнює 100.

1 - Інтенсивність болю

2 - Самообслуговування (умивання, одягання і т.д.)

3 - Піднімання ваги

4 - Ходьба

5 - Положення сидячи

6 - Положення стоячи

7 - Сон

8 - Сексуальне життя

9 - Суспільне життя

10 - Переміщення